• Urbanisticko dopravní studie koridoru X43
 • Rok:
  2020
 • Klient:
  Urbanisticko dopravní studie koridoru X43, Brno
 • Lokalita:
  Brno
 • Team:
  Pavel Jura, Jakub Slováček, Pavel Steuer, Aleš Hartl, Tomáš Javorský, Martin Smělý, Tomáš Babka, Stanislav Šimoníček, Radim Nečas
 • Štítky : Doprava ,

Současná podoba i přítomnost tzv. „Staré dálnice“ je výsledkem dlouhodobého vývoje i nenaplněných předchozích koncepcí. V jižním cípu v Bosonohách je ukončena kruhovou křižovatkou za ostrým horizontem, na severu naopak dlouhá „cílová rovinka“ zaražená „natupo“ v křižovatce bez vazeb a bez kontextu. V trase Bystrce vedená ve směrově odděleném profilu, v zářezu neurčitých ploch zeleně, bez vztahu k městu. V kontextu výše uvedených tezí i obvyklého pohledu na dopravní infrastrukturu je pochopitelné, že současná trasa i podoba 43 je vnímána negativně – jako tupý klín, od jihu vražený do zástavby, dělící prvek města. Škrt napříč městem i krajinou, oddělující obě části města na východě i západě, oddělující i obě části krajiny – lokalitu přehrady na severu a oboru Holednou na jihu.


Naším cílem je najít opačnou podobu této dopravní infrastruktury – tedy nikoliv oddělující a obtěžující prvek, ale spojující a posilující životadárnou strukturu města v krajině. Jsme přesvědčeni, že fenomén 43 má pro město i krajinu zásadní a pozitivní potenciál, může hrát roli svorníku města a krajiny, páteře organismu obytného místa, která jednotlivé prvky řídí a spojuje současně. Může hrát roli „zipu“ který spojí dvě „hemisféry“ město do racionálního celku.