• OBYTNÝ SOUBOR ŠUMPERSKÉ VINOHRADY
 • Rok:
  2021 – 2024
 • Klient:
  POZEMKY ŠUMPERK S.R.O.
 • Lokalita:
  ŠUMPERK
 • Team:
  PAVEL JURA, JAKUB SLOVÁČEK, KAREL LANDA
 • Štítky :

Urbanistická koncepce souboru zajišťuje dobrou návaznost na stávající i budoucí strukturu města a přirozenou prostupnost území ve vazbách na město a krajinu. Všechny tyto trasy mají společný průsečík, který se tak přirozeně stane těžištěm lokality. Koncentrace aktivit je podpořena návrhem veřejného prostranství, drobných komerčních prostor v parteru okolních domů, umístěním dětského hřiště nebo rekreační plochy kolem blízkého rybníku, jehož přírodní rámec bude (kromě tech. významu pro modro-zelenou infrastrukturu souboru) sloužit jako další obohacení lokality.

Pestrost typologických druhů bydlení je v rámci území stratifikována dle užitné hodnoty jednotlivých pozemků. Různorodost zástavby zakládá přirozeně diverzifikovanou a udržitelnou sociální skladbu obyvatel.

Navržená struktura tak přirozeně začleňuje novou čtvrť do fungujícího organismu města.