• Dostavba základní školy Tyršova, Slavkov u Brna
 • Rok:
  2022 - 2023
 • Klient:
  město Slavkov u Brna
 • Lokalita:
  Slavkov u Brna
 • Team:
  Pavel Jura, Pavel Steuer
 • Štítky : Školy ,

Studie prověřuje možnosti dostavby stávajícího objektu základní školy. Zadáním bylo rozšíření stávajícího provozu o 10 kmenových tříd I. stupně, tělocvičnu a školní jídelnu. Koncept návrhu je založen na efektivním využití školního pozemku a přímém provozním napojení na stávající školní budovu, což je z hlediska provozu celku zásadní. Hmotová kompozice přístavby definuje nové prostory jak ve školním areálu, tak směrem do veřejného prostranství s nově navrženým hlavním vstupem.