• Budoucnost centra Brna ve variantě nádraží u řeky
 • Rok:
  2016
 • Klient:
  Statutární město Brno
 • Lokalita:
  Brno - Střed
 • Team:
  Ivan Koleček, Pavel Jura, Tomáš Javorský, Jakub Slováček, Pavel Steuer, Martin Smělý, Martin Všetečka, Václav Babka, Lucie Radilová, Stanislav Šimoníček
 • Štítky : Městská architektura , Veřejné stavby ,

Železnice je tradičním katalyzátorem města. Již od samého počátku byla – v té době v pozici technické „high tech“ inovace – základním a zásadním městotvorným prvkem, hodnotou, která definovala moderní metropoli i lokální centrum. Hodnotou svého výrazu (formy) i užitnými vlastnostmi v dopravním systému byla vždy základním stavebním kamenem města, potenciálem rozvoje i místem, kde město skutečně žilo.

Toto výsadní postavení si – i přes ostatní formy dopravy – železnice udržela i v současnosti, jak ostatně dokládá úsilí a energie, kterou řada evropských metropolí investuje do modernizace železničních uzlů
Územní studie je založena na definici několika menších, přiměřených kroků (kterými jsou pravidla pro vybrané části území) a jejich pečlivé etapizaci. Územní studie záměrně nehledá formu zástavby či kompozici struktury proto, aby umožnila různorodou a bohatou architekturu města, stavěného v budoucnosti, bez zatěžujícího břemene minulé (tedy vlastně současné) architektury.